Regler for NM i Straffespark

Disse reglene tilhører NM i Straffespark og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.

§1 – Laget 

Laget skal bestå av i alt fem spillere. Alle fem sparker, mens én person også er keeper.
Alle personer skal være min. 18 år gamle.

§2 – Kampstart 

Det bestemmes ved myntkast, hvilket lag som sparker først.
Hver kaptein velger en side på mynten (kron eller mynt), og vinneren bestemmer hvilket lag, som starter.

§3 – Kampavvikling

Hvert lag har fem spark totalt. En per person på laget (utespillere + keeper). Disse skal tas i fast rekkefølge gjennom hele kampen. Alle fem spark til hvert lag skal sparkes selv om kampen er tapt før alle spark er tatt, da det har betydning for målscoren.

Sparkene tas skiftevis mellom lagene.

Det laget med flest mål efter fem spark vinner.

Er stillingen uavgjort efter fem spark, sparker hvert lag på skift, inntil det ene laget skårer, og det andre bommer. Ved dette gjelder samme regler som før;

hver person har ett spark, inntil alle på laget har sparket. Deretter starter rekkefølgen forfra. ’Hvis en kamp går til ekstraspark, får det lag som vinner +1 mål til det opprinnelige resultatet. F.eks. kampen ender 3-3 efter fem spark til hvert lag. Vinneren av kampen vinner dermed kampen 4-3, uansett hvor mange mål som blir skåret ved ekstraspark´. 

§4 – Dommeren 

Dommeren holder regnskap med antall utførte spark, og dommeren har alltid det avgjørende ord ved tvilsspørsmål- og kjennelser.

§5 – Keeperen 

Keeperen er den samme personen under hele kampen/straffesparkkonkurransen. Dvs. at de ikke er lov til å bytte keeper i løpet av kampen/straffesparkkonkurransen. Man kan gjerne skifte keeper mellom to kamper. Ved skade er det lov å bytte keeper, også under kampen (se avsnittet §9 – skade).

§6 – Mellom spark 

Hver spiller har 15 sekunder til å sparke.
Tiden starter, når spilleren slipper ballen etter å ha lagt den på straffesparkmerket.

Etter at motstanderen har sparket, har den neste som skal sparke 30 sekunder til å legge ballen klar på straffesparkmerket.

Om ballen ikke legges klar på straffesparkmerket innen 30 sekunder, eller sparkes det ikke innen 15 sekunder etter, at ballen er sluppet på straffesparkmerket, kan dommeren regne dette som et mislykket forsøk, og straffesparket vil gå tapt og det er motstanderens tur til å sparke.

§7 – Antall personer/sparkere

Møter et lag opp til en kamp med mindre enn fem personer, mister laget ett spark pr. manglende person. Denne regelen gjelder også hvis laget har en skade og ikke kan bytte spiller (se avsnittet §9 – skade).

§8 – Ankomst og registrering 

Alle deltagende lag skal melde deres ankomst ved dommerbordet (registrere seg) senest 30 minutter før turneringsstart. Om dette ikke gjøres kan lages diskvalifiseres – det er utelukkende arrangøren v/ turneringsleder som vurderer om et lag skal diskvalifiseres.

Da turneringsleder kan forlange fremvisning av ID f.eks. bankkort, MÅ alle deltagere medbringe dette som dokumentasjon for alder.

Om en spiller ikke kan vise gyldig ID, vil spilleren ikke være spilleberettiget.

§9 – Skade 

Blir en spiller skadet underveis i kampen, er det tillatt for laget å spille videre med fire personer . Rekkefølgen fortsetter da som normalt.
Se eksempel:

Spiller A – sparker

Spiller B – sparker (blir skadet)

Spiller C – sparker

Spiller D – sparker

Keeper – sparker

Spiller A – sparker

Spiller C – sparker

Spiller D – sparker

Keeper – sparker

Spiller A – sparker

I tilfelle av en skadet spiller, kan denne byttes ut med en ny. Bytte kan KUN skje mellom kamper. Bytte skal godkjennes av turneringsledelsen.

I tilfelle av skade på keeper underveis i en kamp, er det tillatt å bytte keeper mot en utespiller selv om dette gjøres under kampen.

Ingen spillere kan stille for mer enn ett lag på samme turneringsdag.

§10 – Forstyrrelser 

Om sparker eller keeper blir forstyrret av én eller flere tilskuere, slik at dommeren vurderer at det har hatt en påvirkning på enten spark eller redning, skal sparket tas på nytt.

§11 – Usportslig opptreden

Oppfører et lag seg usportslig overfor enten dommer, motstander eller tilstedeværende, kan dommeren dømme laget til tap. Laget kan etterfølgende bli diskvalifisert av arrangøren, om dette vurderes som nødvendig.

§12 – Poeng

I innledende runder sparker begge lag fem spark, uansett om kampen er avgjort før alle spark er tatt. Det laget som har skåret flest mål vinner.

Er resultatet uavgjort etter fem spark, avgjøres kampen i henhold til §3 stk. 4.

En seier gir 3 poeng og tap gir 0 poeng. Resultatet kan ikke bli uavgjort.

Hvis to- eller flere lag har samme antall poeng i en pulje, kåres vinneren ved følgende prioritering:

1. Målforskjell
2. Innbyrdes resultat
3. Flest skårede mål
4. Loddtrekning